Zoals u kunt lezen op deze website is de St. Jozefvereniging, sinds 2013 ‘koninklijk’, opgericht in 1903 en sinds 1 maart 1908, actief in het huidige verenigingsgebouw. Naast de vele activiteiten, zoals concerten, feesten en andere veelal muzikale activiteiten, zijn er diverse afdelingen binnen de vereniging welke wekelijks en maandelijks activiteiten organiseren, zoals biljarten, jokeren, klaverjassen en een activiteit voor alleenstaanden met uiteenlopende activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vele vrijwilligers. De coördinatie van deze activiteiten is in handen van Sport-Koepel. Zij dragen zorg voor de coördinatie tussen vrijwilligers, management en bestuur.

Sport-Koepel is voornemens om meer activiteiten te ontplooien, zoals sjoeltoernooien, darten, informatieavonden over bepaalde thema’s, bijeenkomsten voor sportverenigingen, etc. Voor aankondiging van nieuwe activiteiten verwijzen we u naar de agenda en de Social mediakanalen van de St. Jozefvereniging.

Voor meer informatie over de activiteiten van de verschillende afdelingen St. Jozefvereniging kan je contact opnemen met Sport-Koepel via info@sport-koepel.nl of tijdens kantooruren bellen met 0299-324650.