De Sint Jozefvereniging werd in 1903 opgericht om een oplossing te vinden voor de toenmalige grote sociale problemen.

In de winter brachten de vissers hun tijd door met netten breien, spleten maken, zeilen repareren en ander onderhoudswerk aan botter en visgerei. In de lege uurtjes – en dat waren er in die wintermaanden vele – gingen ze de herberg in en dronken daar één, twee……te veel borreltjes. Ook door de werkeloosheid en de slechte bewoning zochten de mannen hun troost in de kroeg.

Vanuit de parochie werd de eerste aanzet gegeven tot oplossing van deze problemen door het oprichten van een verenigingsgebouw, waar de Volendammers zich op een gepaste wijze zouden kunnen onderhouden met spel en toneel en waar geen sterke drank zou worden getapt, maar alleen bier en andere licht alcoholische dranken.

Enkele middenstanders werden overgehaald dit alles in een vereniging onder te brengen en om in het bestuur zitting te nemen. De eerste vergadering werd op de pastorie van de St. Vincentiusparochie gehouden.

Nog vóór de tekeningen op 6 mei 1907 waren ingediend, werden de eerste heipalen al de grond ingeslagen. Nadat het verenigingsgebouw eerst nog voor enige maanden als noodkerk dienst heeft gedaan, gingen op 1 maart 1908 de deuren voor de leden open. Het verenigingsgebouw, dat onder bescherming stond van Sint Jozef, zou jarenlang een zegen zijn voor de gehele Volendammer gemeenschap. De vereniging was het culturele centrum in Volendam. In de Jozef werden bruiloften en kermissen gevierd, toneelvoorstellingen gegeven, recepties gehouden en allerlei manifestaties vonden er plaats. Dans- en popavonden werden georganiseerd.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2003 werd de Koninklijke Legpenning verkregen. In de loop der jaren zijn de doelstellingen van onze vereniging weinig veranderd en alleen aangepast aan de eisen van deze tijd.

Meer lezen over het 100-jarig bestaan:
Bekijk 100 jaar Jozef

Doelstelling
Doelstelling

Het brengen van gepaste ontspanning

Het kloppende hart van onze vereniging. De leden kunnen dagelijks (zie openingstijden) een kaartje leggen, een “biljartje’ doen, of gewoon even een praatje maken aan de leestafel en/of bar.

Het houden van culturele en andere evenementen, door het continueren, promoten en ontwikkelen van activiteiten in de breedste zin van het woord.