Mededelingen van over de ALV van 19 maart:
Zoals aangekondigd kunt u hier de concept statuten raadplegen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart komen de volgende zaken aan de orde: Bekijk hier de agenda. Wij verzoeken u dan ook uw ledenpas mee te nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking en graag tot 19 maart.
Het bestuur

Akte statutenwijziging Sint Jozefvereniging 1 maart 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2014
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2015
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2016
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2017