Mededelingen van over de ALV van 8 maart:
Zoals aangekondigd in de Nivo van 21 februari jl. kunt u hier de concept statuten raadplegen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 maart a.s. wordt gestemd over 1) de statutenwijziging ten aanzien van het stemrecht en 2) de statutenwijziging ten aanzien van de modernisering. U kunt alleen stemmen indien u lid bent van de Sint Jozefvereniging. Wij verzoeken u dan ook uw ledenpas mee te nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking en graag tot 8 maart
Het bestuur

Akte statutenwijziging Sint Jozefvereniging 1 maart 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2014
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2015
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2016
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2017