Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur de eerder geplande ALV d.d. 19 maart van dit jaar moeten uitstellen. Om de continuïteit van het bestuur in de tussentijd te waarborgen, heeft het bestuur gemeend de voorgestelde en gepubliceerde kandidaten op te nemen in het bestuur. Er zijn vanuit de leden geen andere kandidaten binnen de gestelde termijn voorgesteld. De statuten voorzien niet in een dergelijke situatie. Om het bestuur decharge te verlenen voor 2019 nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALV van de Sint Jozefvereniging, die zal worden gehouden op:

Donderdag 2 juli 2020
Aanvang: 19.30 uur

AGENDA
1) Opening, notulen en jaarverslag 2019 door de voorzitter Esther Bond
2) Bestuursverkiezing

Tussentijds definitief afgetreden: Mevr. Dianne de Lange en dhr. Klaas Veerman
Periodiek aftredend:
De heer Henk Visser

Toegetreden maar nog niet voorgesteld: Mevr. Tanja Veerman
Dhr. Edwin Schokker

Kandidaten:
Mevr. Tanja Veerman
Dhr. Edwin Schokker

3) Financieel verslag 2019 van de penningmeester Klaas Veerman
4) Decharge bestuur
5) Ondersteuning en ontwikkeling verenigingsactiviteiten
6) Tombola
7) Rondvraag
8) Sluiting door de voorzitter

Wij hebben de leden eerder reeds in staat gesteld om vragen en onderwerpen vóór 1 maart schriftelijk of per mail door te geven aan de secretaris. Mocht de ALV door gewijzigde omstandigheden inzake de Coronacrisis onverhoopt toch geen doorgang kunnen vinden, dan informeren wij u hier tijdig over. Namens het bestuur van de Sint Jozefvereniging,

Henk Visser
Secretaris

Het bestuur

Akte statutenwijziging Sint Jozefvereniging 3 december 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2014
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2015
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2016
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2017
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2018
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2019